Stichting Vlaardings Overleg Revalidatie
3130 DA Vlaardingen
Contact opnemen

Verantwoording/disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. De inhoud van deze site is bedoeld als puur informatief gegeven en zal en kan nooit ter vervanging optreden van een behandeling door een arts of enige andere discipline. De teksten van deze site zijn geschreven door Stichting VOR. De redactie van de site (eigenaar en haar medewerkers) wijst iedere verantwoording af door gebruik en/of eventuele verkeerde interpretatie van gegeven informatie. Stichting VOR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Stichting VOR bevat de mogelijkheid om door derden ontwikkelde software te downloaden. Wij geven geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Stichting VOR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.