Stichting Vlaardings Overleg Revalidatie
3130 DA Vlaardingen
Contact opnemen

Samenwerking met andere organisaties

Stichting VOR werkt al van 1983 in Vlaardingen voor haar burgers met een handicap. Het VOR werkt samen met andere instellingen richting de overheid. Dit is van groot belang om op constructieve wijze sterk te staan in het volwaardig deelnemen aan de samenleving. Het Regionaal Overleg Gehandicapten Waterweg - Noord (ROGW) bestaat uit:

  • VOR - Stichting Vlaardings Overleg Revalidatie
  • GPS - Stichting Gehandicapten Platform Schiedam
  • MOG - Stichting Maassluis Overleg Gehandicapten

Het VOR heeft vanuit het ROGW overleg met o.a.:

  • ROGplus - Regionaal Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen Nieuwe Waterweg
  • Zorgkantoor Nieuwe Waterweg Noord
  • Zorgbelang Zuid Holland

Tevens zijn er contacten met het:

  • VAC - Vlaardings Advies Commissie
  • RNOG - Regionaal Netwerk Ouderen Gehandicapten
  • SOB - Samenwerkende Ouderenbonden

Onder het RNO zijn de gemeenten van Maassluis, Schiedam, Vlaardingen vertegenwoordigd, waarin de Samenwerkende Ouderenbonden ANBO - KBO - PCOB.